Ledarskap

Ordet ”Ledarskap” väcker en hel del tankar hos de flesta av oss. Vare sig det gäller att vara en stark ledare i hemmet eller på arbetsplatsen väcker det en känsla av ansvarstagande- och ett krav på respekt.

Vad är det som definierar en god ledare? Vad har du för syn på ledarskapet inom ditt eget ansvarsområde- och hur önskar du att relationen skulle vara med din chef? Trivs du på jobbet? Börjar ”de gamla” synsätten, som fortfarande råder på många av Sveriges arbetsplatser bli förlegade? Att chefens relation till sina arbetare ska hållas på en ”professionell” nivå, att det ska förekomma någon förutfattad form av distans mellan ”överheten” och ”arbetarna”. Något som i många fall gladeligen diskuteras i fikarummen under morgonmötena, medarbetare emellan. I rollen som chef måste du ta ansvaret för inte bara ledarskapet över det arbete som utövas på ditt företag, utan också ansvaret gentemot medarbetarnas syn på dig. Deras förväntningar på dig. Du måste ställa dig över all kritik, våga bemöta missnöje, lära dig hantera konflikter, sätta in rätt personal, utveckla din personal för företagets bästa. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen du har som chef- och tyvärr finns det inget färdigt facit för ett bra ledarskap.

Behovet av att effektivisera arbetsplatserna har också ökat under de senaste åren. Många tjänar på att vidareutbilda sina personalstyrkor snarare än att varsla, för att spara pengar. Speciellt under dessa tider av börsfall och finanskriser.
Baksidan av detta är också att många företag faller in i ”snabbhetsfällor”, då trycket från marknaden ökar för företag med mindre personal att röra sig med.
Det kan i många fall bromsa effektiviteten. Inte bara genom en utmattad personalstyrka, som inte bara genomlider överbelastningar på arbetsplatserna utan också multibelastningar då dessa har krav på sig att arbeta utanför ramarna av deras kompetens och arbetsuppgifter.

Vill du etablera en starkare struktur på din arbetsplats och i din roll som ledare? Kika in hos oss på hittakurs.se och välj bland de utbildningar som just ditt företag kan dra nytta av.

Annonser