Våren 2012

Det är många gånger personalen som utgör företaget. Men det kräver också en stark och inspirerande ledare för att driva verksamheten framåt.
Sefact.se erbjuder stöd i verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och projektledning.” Insatsen kan börja som stöd för vd, ledningsgrupp eller styrelse, genom arbetsmöten. Fortsättningen blir ofta en mer eller mindre omfattande analys av områden i behov av förändring. Målformuleringen varierar stort men den finns alltid med. De konkreta insatserna spänner från aktivt delaktighet i verksamhetsutvecklande åtgärder som erbjudandeutveckling eller organisationsförändring till strategiskt ledningsarbete”.

Men arbetsgivaren är också ansvarig för arbetsmiljön,” varje anställd kan minska riskerna med jobbet genom att använda kroppen skonsamt”.
Balansverkstan erbjuder därför bl.a aktiv ”aktiv ergonomi i praktiken” och ”individuell ergonomicoachning”.

Läs mer om Balansverkstans tjänster här – och investera i färre skador på arbetsplatsen!

För fler kurser och företagsinterna utbildningar, besök på oss på hittakurs.se!

Annonser